Kadrovska zasedba

Ravnateljica: Alenka Močnik

Pomočnice ravnateljice: Anja Česen, Adrijana Stopar Peljhan, Judita Leban

Svetovalna delavka: Jana Blažko, Tamara Paravan

Logopedinja: Nika Puc

Organizator prehrane: Blanka Samec

Organizator zdravstveno higienskega režima: Melita Ipavec

Tajnik VIZ VI: Nives Velikonja

Računovodja: Nadja Kovač

Administrativna delavka: Janja Lozar

Obračun oskrbnin: Maja Vidic

 

Vzgojitelji: Neža Andlovic, Tadeja Bajc, Nadja Bago, Mateja Batagelj, Tina Breščak, Urška Cencič, Marjana Črnilogar, Dolores Dietz, Mavricija Ferjančič, Tanja Ferjančič, Anina Filipič, Danijela Furlan, Renata Gruden, Seada Hajdić, Jožica Hočevar, Kaja Ivanović,  Maja Kravos, Irma Jež, Anja Kobal, Anja Kompara, Anja Kotnik, Karmen Krašna, Jana Krajnc, Tatjana Kranjc, Urška Krašna, Maja Koren, Nina Koren, Marjana Krapež, Suzana Krapež, Judita Leban, Maja Lešnjak, Anja Ličen, Nadja Likar, Kristina Lozar Bratina, Klavdija Mikuš, Mateja Mikuž Kete, Klavdija Mislej, Agata Petkovšek,  Lori Petkovšek, Klavdija Petrič, Anja Pipan,  Ksenija Podgornik, Alenka Praček, Tadeja Pregelj, Kristina Pupovac, Kristina Repič Koncilja, Tjaša Rustja, Ingrid Šelj, Lavra Škerjanc, Patricija Štakolič, Mateja Terčelj, Mojca Tominc, Nataša Troha, Tjaša Troha, Kristina Vanceta, Armin Vidmar, Eva Vidmar, Ines Vidmar, Ingrid Vovk, Ivana Mikuž.

Pomočniki vzgojiteljev: Anja Andlovic, Suzana Bajc, Tjaša Bajc, Marina Bizjak, Mateja Bizjak, Adela Blažič, Kristina Bratina, Jakob Černigoj, Tamara Černigoj, Metka Čibej, Ksenija Črnigoj, Nives Drinić,  MAja Durn, Irena Gnezda, Andreja Groznik, Klavdija Harej, Lara Jež, Nataša Klančar Ambrožič, Polonca Klemenčič Cizara, Alijana Kodele, Irena Kodre, Irena Kogoj, Janž Kompare, Klavdija Kovač, Nastja Kovšca, Špela Kovšca, Silvana Kožman, Tatjana Kranjc, Irena Krapež, Sara Krapež Černigoj, Natalija Krašna, Grega Kravos, Urška Kravos, Petra Kržič,  Erika Lah Semenič, Jana Lemut, Mojca Ličen, Suzana Likar, Urban Lukin, Adrijana Marc, Erik Michelizza, Meta Nagode, Tjaša Pesjak, Damjana Petrovčič, Anita Pintar, Janja Posega, Agata Praček, Tamara Remec, Vesna Robba, Silvija Rolfi, Melita Rožič, Mirjam Slokar, Tanja Srebot, Alenka Stopar, Meta Stres, Meta Šček, Tjaša Šček, Dolores Šen, Jerneja Škrlj, Andreja Štrancar, Saša Štrukelj,  Tina Trošt Petrič, Erika Velikonja, Polona Vidrih, Ines Vitežnik, Tajana Vitkovič, Lucija Žonta.

Spremljevalke otrokom s posebnimi potrebami: Tina Repič, Taja Hrovatin, Kristina Curk, Ana Sluga, Danijela Čibej

Kuharji: Mark Bratina, Fani Bajc, Urška Benčina, Ana Curk, Janja Ferjančič, Kristina Furlan, Martina Vidmar, Jožica Koren

Kuharske pomočnice: Florijana Ferjančič, Suzana Kobal, Nives Žorž, Sabina Medić, Venčka Kete, Martina Kovač, Marjetka Koren, Polona Bizjak, Jasmina Ambrožič, Brigita Koren, Slavica Žvokelj. 

Perice: Tanja Bratina, Lidija Bolčina,  Marjetka Koren, Jasmina Ambrožič, Mirsada Muhić.

Čistilke: Hamida Halilović, Hatiđa Selava, Emira Mahmić, Mirsada Muhić, Marjetka Koren, Polona Bizjak, Jasmina Ambrožič, Valentina Kranjc, Indira Smajić, Stana Petković

Vzdrževalci: Anton Žvokelj, Valentin Krapenc, Rudolf Lampe

Ekonom: Rajko Pregelj