Kadrovska zasedba

Ravnateljica: Alenka Močnik

Pomočnice ravnateljice: Anja Česen, Adrijana Stopar Peljhan, Judita Leban

Svetovalna delavka: Jana Blažko, Tamara Paravan

Logopedinja: Nika Puc

Organizator prehrane: Blanka Samec

Organizator zdravstveno higienskega režima: Melita Ipavec

Tajnik VIZ VI: Nives Velikonja

Računovodja: Nadja Kovač

Administrativna delavka: Janja Lozar

Obračun oskrbnin: Maja Vidic

 

Vzgojitelji: Tadeja Bajc, Nadja Bago, Mateja Batagelj, Urška Cencič, Tina Černigoj, Marjana Črnilogar, Dolores Dietz, Mavricija Ferjančič, Tanja Ferjančič, Anina Filipič, Danijela Furlan,Renata Gruden, Seada Hajdić, Jožica Hočevar, Kaja Ivanović,  Maja Kravos, Irma Jež, Anja Kobal, Nadja Kodelja, Anja Kotnik, Karmen Krašna, Jana Krajnc, Urška Krašna, Maja Koren, Nina Koren, Marjana Krapež, Suzana Krapež, Judita Leban, Marjeta Leban, Maja Lešnjak, Anja Ličen, Nadja Likar, Kristina Lozar Bratina, Klavdija Mikuš, Mateja Mikuž Kete, Klavdija Mislej, Agata Petkovšek, Maruša Petrič, Klavdija Petrič, Alenka Praček, Tadeja Pregelj, Kristina Pupovac, Majda Rener, Kristina Repič Koncilja, Tjaša Rustja, Ingrid Šelj, Lavra Škerjanc, Patricija Štakolič, Mateja Terčelj, Mojca Tominc, Nataša Troha, Tjaša Troha, Kristina Vanceta, Armin Vidmar, Ines Vidmar, Ingrid Vovk, Ivana Mikuž.

Pomočniki vzgojiteljev: Anja Andlovic, Marina Bizjak, Mateja Bizjak, Adela Blažič,Kristina Curk, Jakob Černigoj, Tamara Černigoj, Metka Čibej, Ksenija Črnigoj, Nives Drinić,  Irena Gnezda, Andreja Groznik, Klavdija Harej, Lara Jež, Nataša Klančar Ambrožič, Polonca Klemenčič Cizara, Alijana Kodele, Irena Kodre, Irena Kogoj, Janž Kompare, Klavdija Kovač, Nastja Kovšca, Špela Kovšca, Silvana Kožman, Tatjana Kranjc, Irena Krapež, Sara Krapež Černigoj, Natalija Krašna, Grega Kravos, Urška Kravos, Petra Kržič,  Erika Lah Semenič, Jana Lemut, Mojca Ličen, Suzana Likar, Maja Lokar, Urban Lukin, Adrijana Marc, Erik Michelizza, Meta Nagode, Lori Petkovšek, Tina Petrič, Damjana Petrovčič, Anita Pintar, Janja Posega, Agata Praček, Anja Pipan, Tamara Remec, Vesna Robba, Silvija Rolfi, Melita Rožič, Lidija Rustja, Mirjam Slokar, Ana Sluga, Tanja Srebot, Alenka Stopar, Meta Stres, Meta Šček, Tjaša Šček, Dolores Šen, Andreja Štrancar, Saša Štrukelj, Erika Velikonja, Eva Vidmar, Polona Vidrih, Ines Vitežnik, Tajana Vitkovič, Lucija Žonta.

Spremljevalke otrokom s posebnimi potrebami: Tina Repič, Taja Hrovatin, Sara Lukin

Kuharji: Mark Bratina, Fani Bajc, Urška Benčina, Ana Curk, Janja Ferjančič, Kristina Furlan, Martina Vidmar, Jožica Koren

Kuharske pomočnice: Florijana Ferjančič, Suzana Kobal, Nives Žorž, Sabina Medić, Venčka Kete, Martina Kovač, Marjetka Koren, Polona Bizjak, Jasmina Ambrožič, Brigita Koren, Slavica Žvokelj. 

Perice: Tanja Bratina, Lidija Bolčina, Frančiška Čuk, Marjetka Koren, Jasmina Ambrožič.

Čistilke: Hamida Halilović, Hatiđa Selava, Frančiška Čuk, Mirsada Muhić, Marija Likar, Marjetka Koren, Polona Bizjak, Jasmina Ambrožič, Valentina Kranjc, Marija Gregorc, Indira Smajić, Stana Petković

Vzdrževalci: Anton Žvokelj, Valentin Krapenc, Rudolf Lampe

Ekonom: Rajko Pregelj