Vaja evakuacije iz vrtca

V oktobru smo se v vrtcu Vipava seznanjali z varno evakuacijo iz prostorov v primeru naravnih nesreč. Različne dejavnosti (igre, pogovori, zgodbice, vaja) na to temo so potekale po skupinah. Štiriindvajsetega oktobra pa so nas obiskali gasilci PGD Vipava, kateri so prisostvovali vaji evakuacije celotnega vrtca ter nam predstavili vozila, orodje in delo gasilcev.
Ob tej priložnosti se jim tudi najlepše zahvaljujemo za poučno druženje.