OBVESTILO O POSTOPKU VPISA ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2021/22

SPOŠTOVANI STARŠI,

V mesecu februarju je potekal redni vpis v vrtec za šolsko leto 2021/22.

Oddane vloge so že v postopku obravnave. Na nekaterih lokacijah oz. enotah je povečan vpis, kar pomeni, da vseh otrok ne bomo mogli sprejeti na prvo željeno lokacijo. Komisija za sprejem otrok bo o tem odločala v sredini aprila, v mesecu maju pa bo dokončna razvrstitev posredovana tudi vam. Prav tako šele pridobivamo informacije o možnosti uvedbe poldnevnih programov, ob zadostnem številu prijav. 

Vsi starši ste po oddaji vloge za vpis v rednem roku že prejeli povratni odgovor s potrdilom o prejemu vloge, ki so ga pomočnice ravnateljic posredovale preko elektronske pošte, sms-sporočila ali klasične pošte na stalne naslove.

V kolikor slednjega niste prejeli, vas prosimo da se obrnete na spodaj navedene kontakte pomočnic ravnateljic, ki vodijo vpis:

Za enote Ribnik, Lokavec, Budanje, Col: vodja.ribnik@mojedete.si, 041 458 526 (Adrijana Stopar Peljhan)
 
Za enote Ob Hublju, SŠ Veno Pilon, Črniče, Selo, Vipavski Križ: vodja.hubelj@mojedete.si, 041 458 525 (Anja Česen)
 
Za enote Vipava, Vrhpolje, Podnanos: vodja.vipava@mojedete.si, 041 458 527 (Judita Leban)