PROTOKOL GLEDE PONOVNEGA ODPRTJA VRTCA za 1. junij

SPOŠTOVANI STARŠI IN DRUGI OBISKOVALCI VRTCA!
 

Veseli nas, da lahko od ponedeljka 1. junija ponovno odpremo vrata naših enot za vse vpisane otroke. To pomeni, da se bomo ponovno srečali z vzgojitelji in vzgojiteljicami na svojih matičnih lokacijah in v svojih igralnicah. Upamo, da bomo lahko na prijeten način vsaj prijazno in uspešno zaključili to nenavadno šolsko leto.
Zaradi epidemije coronavirusa, se bomo še vedno morali držati določenih omejitev in ukrepov, vse z namenom, da bi si še naprej prizadevali preprečevati širjenje virusa in bili pri tem uspešni.
Prosimo vas, da z razumevanjem upoštevate vsa priporočila in navodila, ki bodo morda glede na lokacijo vrtca, kjer so enote v šolskih stavbah, tudi drugačne. V stavbe šol namreč staršem ni dovoljen vstop, česar se bomo morali držati tudi mi v enotah vrtcev. Tu gre za enote Podanos, Vrhpolje, Oddelki na Osnovni šoli Draga Bajca Vipava, Budanje, Lokavec, Vipavski Križ.

Sicer za vam posredujemo protokol, ki smo ga v skladu s Higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za vrtce glede preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 povzeli v bistvene točke:

 • Svetujemo naj otroka pripelje v vrtec in iz vrtca odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
 • V vrtec pripeljite le zdravega otroka.
 • Ob prvem prihodu otroka v vrtec oddajte vzgojiteljici oziroma drugi strokovni delavki, ki bo otroka sprejela, podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec, ki je dostopna na spletni strani vrtca.
 • V vrtec je prepovedano prinašati igrače od doma.
 • Dude prinesite v pokriti posodici, stekleničke naj imajo pokrovček. Oboje dnevno odnašajte domov in jih redno prekuhavajte.
 • Ob vstopu v vrtec se še vedno priporoča uporaba zaščitne maske.
 • Na vhodu si razkužite roke. Priporočamo, da otrokom rok ne razkužujete. Ob vstopu v igralnico jim bo vzgojiteljica pomagala umiti roke s toplo vodo in z milom.
 • Vzdržujte potrebno varnostno razdaljo (1.5 - 2 m) do vzgojiteljev, drugih otrok in staršev.
 • Otroka peljite do njegove garderobe. V kolikor je mogoče, naj se otrok sam preobuje in sleče.
 • Pospremite ga do označenega prostora pred igralnico. V igralnico ne smete vstopati. Vrtec zapustite v čim krajšem možnem času.
 • Tako kot prihod, naj poteka tudi odhod otrok domov. Za vstop v vrtec se priporoča maska, razkužite si roke in pridete do otrokove igralnice. Potrkajte in počakajte, da vam vzgojiteljica pripelje otroka iz igralnice.
 • Če otrok obiskuje oddelek, ki deluje v prostorih šole (Vipava, Podnanos, Vrhpolje, Budanje, Lokavec, Vipavski Križ), se upošteva šolski protokol in je tako vstop staršem v stavbo prepovedan. Eden od vzgojiteljev bo otroke sprejemal na vhodu in ga pospremil v garderobo ter naprej do igralnice. Za odhod domov pa staršipokličete v igralnico in vzgojitelj vam bo otroka pripeljal do izhoda.
 • Začasno je prepovedana uporaba sanitarij vrtca za zunanje obiskovalce vrtca.
 • Izvajanje dnevne rutine in drugih dejavnosti v vrtcu bo deloma spremenjeno, potekalo bo v skladu s Higienskimi priporočili za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.
 • Zavedati se moramo, da je ob odprtju vrtca za vse otroke tveganje za prenos okužbe z  virusom  SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno zaščitite svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so vam blizu - kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.
Zahvaljujemo se vam za upoštevanje vseh priporočil in se veselimo vrnitve otrok v vrtec.

Alenka Močnik
ravnateljica