SPREMEMBA ROKA PLAČILA OSKRBNIN

Spoštovani starši,
kot veste, se je v zadnjih mesecih plačilni rok zamaknil na 60 dni. Z okrožnico z dne 27.10.2020 pa je ponovno prišlo do spremembe in sicer, ne glede na 82. člen ZIUZEOP se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1.
 
Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši…).
 
V praksi to žal pomeni, da bosta v novembru zapadla v plačilo kar dva računa in sicer 18.11.2020 za mesec oktober in 30.11.2020 za mesec september.
 
V kolikor imate kakšna vprašanja ali dileme nam lahko pišete na: oskrbnine@mojedete.si.
 
Hvala za razumevanje in ostanite zdravi,
 
Uprava Otroškega vrtca Ajdovščina