UPORABA OTROŠKIH IGRIŠČ IN OTROŠKIH IGRAL V OTROŠKEM VRTCU AJDOVŠČINA V ČASU POJAVLJANJA COVID-19

V času pojavljanja Covid-19 ima igra na prostem velik pomen. V vrtcu načrtujemo in izvajamo čim več dejavnosti na prostem - na igrišču in v naravi.
 
Strokovni delavci oz. hišniki vsako jutro pred uporabo otroška igrišča pregledajo, da ustrezajo vsem standardom. Različne skupine otrok igrišča uporabljajo ločeno bodisi ob različnih urah bodisi na različnih lokacijah/conah. Strokovni delavci dnevno beležijo uro uporabe  (con) otroških igral. Na podlagi evidenc lahko sledimo dnevni uporabi igrišč. Strokovno osebje po uporabi otroška igrala razkuži. Peskovnik dnevno uporablja le ena skupina otrok. Po uporabi se peskovnik prelopata.
 
Vrtčevska igrala na vrtčevskih igriščih se smejo uporabljati samo za namen vrtca. Lahko jih uporabljajo samo otroci iz vrtčevskih skupin, pod vodstvom strokovnih delavcev, v času obratovanja vrtca. Uporaba vrtčevskega igrišča in igral zunanjim uporabnikom v času ali izven časa obratovanja vrtca ni dovoljena. To pomeni, da se ob prihodu in odhodu otrok ter v popoldanskem času, starši oz. drugi spremljevalci otrok, ne smejo zadrževati na otroških igriščih in otrokom ne smejo dovoliti uporabe otroških igral.
 
V vseh enotah Otroškega vrtca Ajdovščina so vrtčevska igrišča ograjena in namenjena zgolj in samo uporabi za namene vrtca. Izjema je igrišče vrtca Ob Hublju, preko katerega starši in zunanji obiskovalci vstopajo v vrtec.  V času pojavljanja Covid-19 so na igrišču izobešena opozorila o prepovedani uporabi igrišča in otroških igral za zunanje uporabnike.
 
Hvala za razumevanje in prispevanje k skupnemu dobremu!