Vpis v vrtec

PREDNOSTNA LISTA ZA SPREJEM OTROK, šolsko leto 2020/21

V prihodnjih dneh bodo starši, ki so v rednem roku vpisa oddali vlogo za vpis za naslednje šolsko leto, po pošti prejeli informativna obvestila o sprejetju v vrtec. V priponki je objavljena prednostna lista za lokacije, kjer je bil povečan vpis in za vloge, ki so oddane za vpis po septembru 2020.

OBVESTILO!

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke Otroškega vrtca Ajdovščina potekal v času:
 
od ponedeljka, 24. 02. 2020, do petka, 28. 02. 2020,
 od 9.00 do 15.00,
  v sredo, 26. 2. 2020 pa od 9.00 do 17.00.
 

  • V vrtcu Ob Hublju bomo vpisovali otroke za vrtce: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in Vipavski Križ;
  • V vrtcu na Ribniku bo vpis otrok za vrtce: Ribnik, Ribnik – montessori, Lokavec, Budanje in Col;
  • V vrtcu Vipava bo potekal vpis za vrtce Vipava, Vrhpolje in Podnanos.

 
Vlogo za vpis starši dobite v vrtcu ali na slednji povezavi: /sites/default/files/vloga_za_vpis_v_vrtec.pdf
 
V kolikor boste vlogo izpolnjevali v vrtcu, s seboj prinesite enotne matične številke obeh staršev in otroka, ker jih je potrebno vpisati v obrazec.
 
Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa bi želeli z novim šolskim letom za svojega otroka:

  • spremembo enote vrtca,
  • zamenjavo programa (celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi montessori pedagogike, klasični oddelek) ali
  • odložitev všolanja v prvi razred,

obveščamo, da morate izpolniti poseben obrazec, ki ga podpisanega oddate pomočnici ravnateljice v tednu, ko poteka redni vpis za šolsko leto 2020/2021.
 
Starše otrok, ki jih zaradi zasedenosti vrtca v tekočem šolskem letu nismo mogli sprejeti, naprošamo, da ponovno oddate vlogo v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati otroka v naš vrtec.
 
Starši, ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujete ponovno.
 
Vloge sprejemamo v tednu rednega vpisa osebno na tri zgoraj navedene enote vrtca ali po pošti na naslov uprave vrtca.
 
                                                                                                   
                                                                                                                   Uprava vrtca
 

PREDNOSTNA LISTA, šolsko leto 2019/20 

V prihodnjih dneh bodo starši, ki so v rednem roku vpisa oddali vlogo za vpis za naslednje šolsko leto, po pošti prejeli informativna obvestila o sprejetju v vrtec. V priponki je objavljena prednostna lista za lokacije, kjer je bil povečan vpis in za vloge, ki so oddane za vpis po septembru 2019.

 

 

V primeru povečanega vpisa na posamezne lokacije vrtca bo o njihovem sprejemu odločala Komisjia za sprejem otrok v vrtec v skladu s Pravilnikom o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec. Komisija bo točkovala vloge na podlagi podatkov, ki so navdeni na vlogi. Datum zasedanja komisije bo objavljen na spletni strani vrtca.

 O VPISU

Vpis za novo šolsko leto praviloma poteka v februarju oz. marcu. Starši izpolnijo vlogo za vpis (najdete jo na spletni strani pod kotiček za starše-obrazci)  s katero si rezervirajo mesto v vrtcu. Glede na prosta mesta nato vrtec razredi otroke v skupine po starosti in sicer v homogene, heterogene, lahko pa tudi v kombinirane oddelke. Oblike oddelkov so odvisne od števila otrok posamezne generacije, ki je vključena v vrtec ter od prostih mest v posameznih enotah vrtca. Pri oblikovanju oddelkov se upošteva veljavne in z občinskim sklepom sprejete normative.

Kadar starši ne potrebujejo več vrtca in želijo otroka izpisati, morajo izpolniti izjavo o izpisu (najdete na spletni strani pod kotiček za starše-obrazci). Izpis je možen z 31. ali 16. dnem v mesecu, odjavo pa morajo starši oddati vsaj 15 dni pred želenim izpisom otroka iz vrtca. Enako velja za predšolske otroke, ki s 1. 9. odhajajo v šolo. Starši so otroka dolžni iz vrtca izpisati po zgoraj navedenem postopku.